Banner: IS/U

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Det mener vi

Herunder finder du en forkortet udgave af vores politiske grundlag (det er samme version, som er optrykt i Socialistisk Arbejderavis). – Læs hele grundlaget (som blev vedtaget på kongressen i marts 2006), hvor der er lidt flere detaljer og argumenter med.

Brug fakta-boksen til højre, hvor vi har samlet nogle flere argumenter om et par vigtige emner.

Pjecen Vi vil have socialisme af Rikke Holm har efterhånden nogle år på bagen, men indeholder stadig en række gode argumenter om socialisme, kapitalisme, klasser, revolution m.v.

Pjecens alder fornægter sig dog ikke: Siden den blev skrevet har vi set massebevægelser mod krig og nyliberalisme udvikle sig. Nogle af argumenterne om hvordan socialister arbejder i dag kan derfor virke noget abstrakte. Vi har lært meget af bevægelsen siden dengang.

Læs også pjecen Uddannelse for livet – ikke erhverslivet af Jakob Nerup (på Marxisme Online) – specielt hvis du selv tilbringer din hverdag i et uddannelsessystem.

Pjecen Danmark – et klassesamfund, også af Jakob Nerup, kan også læses på Marxisme Online. Den piller myterne om Danmark som et ligheds-samfund i stumper og stykker.

Her står IS/U (forkortet udgave)

Vi lever i en verden hvor vi dagligt er vidner til kapitalismens barbari. Halvdelen af jordens befolkning lever for under 2$ om dagen, mens 67 pct. af verdens værdier ejes af 2 pct. Krige bliver startet, lande besat og befolkninger undertrykt, hvis det kan give adgang til olie, markedsandele og billig arbejdskraft.

Men vi lever også i en verden hvor millioner verden over går i protest og kamp for en bedre verden under overskriften “En anden verden er mulig”. Denne globale bevægelse giver håb og mulighed for at skabe en bedre verden, og derfor er vi som socialister i spidsen for at opbygge den.

For socialisme

I ISU tror vi ikke på at det kapitalistiske system kan lappes – problemerne skyldes ikke fejl eller dumme politikere – men at et lille mindretal sidder på den økonomiske magt og reelt bestemmer over samfundet, hvem der skal fyres, hvad der skal produceres, hvor mange der skal være i klasserne og hvad vi skal lære, etc.

Derfor skal hele systemet afskaffes og erstattes af et socialistisk samfund.

For internationalisme og imod racisme, sexisme, og undertrykkelse

Vi er for åbne grænser og solidaritet med arbejdere over hele verden.
Vi vender os imod racisme, diskriminering af asylansøgere, flygtninge, homoseksuelle eller religiøse grupper.
Vi støtter muslimer, sorte eller andre undertrykte grupper i deres kamp for lige rettigheder.
Og vi støtter alle nationale befrielsesbevægelser der kæmper imod imperialismen, som fx i Irak og Palæstina.

For en styrket venstrefløj

IS/U arbejder for at organisere det stærkeste modsvar. Det gør vi ved at være aktive medlemmer af Enhedslisten, hvor vi sammen med tusinder andre giver magten organiseret modstand.

IS/U vil skærpe Enhedslistens antikapitalistiske profil og styrke den aktivistiske deltagelse i bevægelsen.
Et revolutionært parti er nødvendigt for at styrke bevægelsen, og hjælpe aktivisterne med de ideer, argumenter og strategier der gør os i stand til helt at omstyrte kapitalismen.

For en styrket bevægelse

Protesterne mod Irak-krigen i 2003 viste endnu engang, at vejen til at udfordre magten, går gennem de manges aktivitet. Derfor er vi som socialister en del af de brede protester mod krig, racisme, nedskæringer og asociale angreb på uddannelse og velfærd, og for at forsvare Christiania.
Flertallet må lave revolution, så vi kan få et helt anderledes samfund, hvor mennesker og miljø kommer før profit – og i vores øjne kan det ikke gå hurtigt nok!

Læs hele IS/U’s grundlag

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside