Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 333 – 5. november 2013 – side 8

Kommunalvalg 2013

Jeg vil understøtte kampene imod nedskæringer

Lars Henrik Carlskov

Det siger Peter Iversen, medlem af Internationale Socialister og nummer fire på Enhedslistens kandidatliste ved kommunalvalget i Århus.

Han er 58 år, ansat som grafisk medarbejder og har især sin baggrund i det faglige arbejde. “Det har været alt fra sikkerhedsrepræsentant til tillidsmand og fællestillidsmand.

Jeg har været formand for Trykkernes Landssammenslutning, jeg har siddet i Grafisk Forbunds hovedbestyrelse, siddet i sektorbestyrelse i HK, branchesektions bestyrelse og den lokale bestyrelse i HK-Østjylland. Det har været rigtig meget forskelligt,” fortæller Peter Iversen.

“Inden for de sidste 5-6 år er jeg også blevet aktiv i beboer-arbejdet i min boligforening. Først som bestyrelsesmedlem i en afdelingsbestyrelse og nu som bestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening.”

“Men min langt vigtigste aktivist-erfaring er tilbage fra påskestrejkerne i 1985, hvor den daværende Schlüter-regering greb ind i overenskomstforhandlingerne, hvilket førte til omfattende aktioner. Jeg var med til at planlægge blokader og strejker dengang.

På den korte bane førte det ikke umiddelbart til noget, men i de efterfølgende overenskomstforhandlinger fik vi nedsat den ugentlige arbejdstid”, forklarer han, der dengang var ansat på en større grafisk arbejdsplads Purup, som i dag er lukket.

Ingen studehandler

“Der er altid en fare for, at velmenende folk, som bliver valgt ind i byrådet, bliver fanget ind i det parlamentariske spil. Det væsentligste er her at have et parti og gode kammerater til at holde en på rette vej, så man ikke kommer til at spille med på en nedskæringsdagsorden. Det har vi set for mange gøre gennem tiden,” mener Peter Iversen og uddyber:

“I byrådsarbejde er man helt klart i opposition til systemet, som kommunen er en del af. Politikken bør være, at vi går ind for enhver forbedring og imod enhver forringelse. Hvis man begynder at føle sig ‘ansvarlig’, dvs. ansvarlig over for det nuværende system og ikke ansvarlig over for de folk, som er ofre for systemet, så svigter man, og det er det, der sker, når man begynder at lave studehandler.”

Talerør for dem krisen rammer

Hvis Peter Iversen skulle blive valgt, har han på forhånd fastlagt sine prioriteter:

Jeg vil understøtte de kampe, der foregår imod nedskæringspolitikken. For mig vil de tre væsentligste ting være at fungere som talerør for de folk, der mærker krisen og mærker nedskæringspolitikken, at bruge den platform, som en byrådspost giver, til aktivt at støtte de kampe, som opstår uden for byrådet og at bruge byrådsarbejdet til at grave ting frem, som er med til at afsløre systemet”, siger han og tilføjer:

“De store forandringer kommer udefra. Derfor er det udenomsparlamentariske ‘ben’ langt det vigtigste. Der kommer ikke socialisme via byrådet. Den kamp bliver nødt til at blive taget uden for byrådet. Men ved, at der er socialister, som bliver valgt ind i byråd rundt omkring i landet, kan vi understøtte de kampe, der foregår og propagandere for antikapitalistiske løsninger.”

Se også:
SAA 333: Kommunalvalg 2013: Vi vil skabe en platform for kontakt og dialog med folkelige bevægelser
SAA 333: Kommunalvalg 2013: Partifarve er ingen garanti imod privatisering
SAA 333: Kommunalvalg 2013: Administrere eller bekæmpe nedskæringerne?
SAA 333: Det mener vi: Stem Enhedslisten uden illusioner
SAA 333: Kommunalvalg 2013: Dårligt nyt for nazisterne – godt nyt for alle andre

Flere artikler fra nr. 333

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Lars Henrik Carlskov

Siden er vist 1366 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside