[ Internationale Socialister ]

Arkivet

Hovedarkivet

Andre
arkiver

Temasider

Hovedmenu

Internationale Socialisters Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Bøger til socialister

Links

English
version

   

Andre arkiver

 

Herunder finder du links til nogle udvalgte arkiver. Udvalget dækker især den klassiske, dvs. ikke-stalinistiske, marxisme samt samlinger af nyere marxistiske artikler, pjecer og bøger. Vægten er lagt på publikationer fra den internationale IS-tendens, men også andre er medtaget.
Listen vil løbende blive revideret. Har du forslag til arkiver, der skal med på listen, så send en mail til webmaster@socialister.dk.

 

Dansk

Marxisme Online
Det største udvalg af marxistiske tekster på dansk på Internet.
Solidaritet
Venstresocialisternes teoretiske tidsskrift. Indeholder en del spændende artikler. Hvis tema-indekset blev opdateret, kunne man let finde rundt, også i de nyere artikler.
Leksikon for det 21. århundrede
Bag denne noget ambitiøse titel ligger et større leksikon-projekt fra folkene omkring tidsskriftet Solidaritet.
Man finder opslag om de fleste af venstrefløjens organisationer – nu også Internationale Socialister – aviser og vigtige personer.
Her findes mængder af opslagsord, som kan interessere alle på venstrefløjen – fra samlebånd til salonkommunist, fra Majakovskij til menstruation, fra Zapata til Zimmerwald-bevægelsen.
Måske har projektet været for ambitiøst. I hvert fald er artiklerne af en meget svingende kvalitet, nogle er meget tendentiøse, og andre mangler simpelthen. En del af talmaterialet er heller ikke alt for godt opdateret. Heldigvis åbner den elektroniske form mulighed for løbende forbedringer, hvilket bør udnyttes.
Men når det er sagt, så: Tillykke med udgivelsen! Leksikonet er en nyttig ressource for socialister og andre, som vil kende mere til verden – og hvordan den kan forandres.
Fås også i en CD-ROM-version til 200,- kr.

 

Norsk

vorhaug.net
Rolf Vorhaugs store arkiv har dels nogle klassiske marxistiske tekster samt en stor samling materiale fra Internasjonale Sosialister i Norge – bl.a. pjecer, artikler fra Internasjonal Sosialisme og artikler fra Sosialistisk Arbeider Avis.
I den kulturelle afdeling er bl.a en del tekster og digte af Rudolf Nielsen.
Marxists' Internet Archive – Norsk seksjon
Et stort udvalg af klassiske marxistiske tekster på norsk.
Tidsskriftsenteret (IS-Norge)
Pjecer om marxisme og den aktuelle kamp. Artikler fra Sosialistisk Arbeider Avis og tidsskriftet Internasjonal Sosialisme. Desuden nogle pjecer på engelsk

 

Svensk

Marxistiskt Forum
Et stort udvalg af klassiske marxistiske tekster på svensk. Har været nede i en længere periode, men er nu i gang på en ny adresse. Nye tekster er blevet tilføjet.
Marxists' Internet Archive – Svensk afdeling
Et stort udvalg af klassiske marxistiske tekster på svensk.
Trotskij-arkiv
Nogle kortere Trotskij-tekster

 

Engelsk

The Marxists Internet Archive - MIA
MIA har udviklet sig til et meget omfattende og bredt favnende arkiv.
· Det største arkiv med klassiske marxistiske værker på engelsk af bl.a. Marx og Engels, Lenin og Trotskij.
Her finder du bl.a. Trotskijs fantastiske History of the Russian Revolution og en hel afdeling med dokumenter fra 1. Internationale.
Desuden værker af bl.a.: Rosa Luxemburg, James Connolly, Hal Draper, William Morris, Max Shachtman, Anton Pannekoek, m.fl.. Til en del af forfatterne er der også biografier, billeder osv.
· Et historisk arkiv med dokumenter fra Rusland i revolutionens første år samt fra den spanske revolution og borgerkrig (1936-39).
· Et reference-arkiv med især en imponerende filosofisk afdeling (bl.a. et omfattende udvalg af Hegel-tekster. I reference-arkivet findes tekster af en række ikke-marxistiske forfattere, fx anarkisten Bakunin, økonomen Adam Smith, stalinisterne Georgi Dimitrov, Josef Stalin og Mao Tse-tung. Desuden et par tekster af Albert Einstein.
· En non-English section med klassiske marxistiske tekster på bl.a. fransk, italiensk, spansk, russisk, tysk, svensk, indonesisk, finsk m.fl.
· Encyclopedia of Trotskyism – indeholder en lang række tekster fra den internationale trotskistiske bevægelse efter Trotskij.
· Encyclopedia of Marxism – et leksikon over begreber, begivenheder, steder, mennesker, udgivelser samt organisationer og regeringer, man kan støde på i teksterne på MIA.
[ May Day on the Web ]
Dette canadiske site har links til en mængde 1. maj-arrangementer, specielt fra den engelsk-talende del af verden. Desuden en række gode links til tekster om 1. maj gennem historien.
Our History – The struggle for a better World
En række spændende tekster om og af oprørere fra bondeopstandene i 13-14-1500-tallet til de borgerlige revolutioner – John Lilburne og the Levellers i den engelske revolution og fra den franske: Saint Just og Robespierre samt en længere tekst af Marat.
Desuden en illegal pjece fra 1938 om den spanske borgerkrig beregnet for uddeling i Hitler-Tyskland (med masser af dokumentar-billeder af tysk terror).
En del af teksterne findes også på tysk og fransk

 

Tysk

MLWerke – Stimmen der proletarischen Revolution
Sitet – tidligere Klassiker des Marxismus-Leninismus – er genåbnet. Alle de tidligere tekster er tilbage, og en lang række tekster er tilføjet.
MLWerke – Klassiker des Marxismus-Leninismus
Kraftigt stalinistisk inspireret.
The Marxists Internet Archive – MIA – Deutschsprachiger Teil
Indeholder en større samling af de marxistiske skrifter på tysk – ud over klassikerne er der også vigtige tekster af Bebel, Liebknecht (både sr. og jr.), Bukharin, Zetkin, Draper og mange flere.
Reds – Die Roten
Dette to-sprogede arkiv (engelsk/tysk) har især en række vigtige teoretiske tekster fra IS-tendensen, men indeholder også bredere emnearkiver om fx Mellemøsten, Det fjerne Østen m.v.
Linksruck-Archiv
Indeholder tematiseret indeks over artikler og pjecer på Linksrucks website – samt en fuldtekst søgemaskine.
Har desuden også en del klassiske tekster på tysk i afdelingen for marxistische Klassiker.
Unsere Geschichte – der Kampf für eine bessere Welt
En række spændende tekster om og af oprørere fra bondeopstandene i 13-14-1500-tallet, over de borgerlige revolutioner (John Lilburne og The Levellers i den engelske revolution, Saint Just, Robespierre og Marat i den franske) til den moderne arbejdebevægelse – fra de engelske chartister til Luxemburg og Liebknecht fra den socialistiske bevægelse.
Også nogle interessante sider om modstanden mod Hitlers 3. rige – bl.a. en illegal pjece fra 1938 om oplevelser i den spanske borgerkrig (med masser af dokumentar-billeder af tysk terror).
En del af teksterne findes også på engelsk og fransk

 

   

Sidst opdateret 2.7.2003